ReadyPlanet.com
dot dot
free counters


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อาทิตย์คลินิก

อาทิตย์คลินิก เป็นคลินิกที่ ให้การรักษาเกี่ยวกับ โรคทั่วไป และโรคทางศัลยกรรมระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต (ไม่ใช่โรคทางจิตเวช) เราได้ใช้การผสมผสานความเป็น แพทย์แผนปัจจุบัน (การให้ยาแผนปัจจุบัน การกายภาพบำบัดด้วยเครื่องที่ได้มาตรฐานสากล และ กระทรวงสาธารณสุข การอบโคมอินฟราเรด การอัลตร้าซาวน์ การให้คำแนะนำเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายตามโรคที่มารับการรักษา ) กับ แพทย์แผนตะวันออก อันได้แก่ แพทย์แผนจีน ( การฝังเข็ม การจัดกระดูก การปรับสมดุลร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้ากระตุ้น การให้สมุนไพรจีนที่ผ่านมาตรฐาน อย. )  แพทย์แผนไทย ( การนวดไทย การใช้กลิ่นบำบัด การนวดน้ำมัน การนวดผสมผสาน การนวดลูกประคบ วารีบำบัด  การขัดพอกสมุนไพรไทยล้างพิษ ) ซึ่งการผสมผสานการรักษาทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด

ประวัติการศึกษาของแพทย์ที่ให้การรักษาในคลินิก

นายแพทย์อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

aaclinic

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ( M.D. from Ramathibodi hospital,Mahidol university )
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาตร์ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  (
   Diploma in Neurosurgery from Ramathibodi hospital, Mahidol university )
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็มจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้โดยการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขรุ่นที่13
  (Certificated acupuncture from Shang Hai)
 • ประกาศนียบัตร innovative techniques for Rejuvination

 

อาทิตย์ คลินิก ที่อยู่ :  เลขที่ 17/3-4 ถ.:  สนามบินเก่า ตำบล : สุเทพ
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทร :  053-808767      มือถือ :  084-123-2170
อีเมล : arthit_111@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.aaclinic.com