ReadyPlanet.com
dot dot
free counters


ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการรักษาโดยวิธี ดังนี้

  1. สอบถามข้อมูลการรักษาโดยใช้ระบบสอบถามของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่ม สอบถาม ตรงรายการที่ท่านต้องการ แล้วกรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการตอบคำถาม
  2. สอบถามทางเว็บบอร์ด ให้ท่านกรอกรหัสรายการที่ต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อที่ 1
  3. สอบถามทาง อีเมลล์ โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อที่ 2 มายัง E-mail : arthit_111@yahoo.com

*** คลินิกแนะนำให้สอบถามโดยใช้ระบบสอบถามของเว็บนะค่ะ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องที่สุดค่ะ ***

 

หากไม่ได้รับการติดต่อจากทางคลินิก หลังจากการสอบถาม อาจเป็นเพราะระบบมีปัญหา
รบกวนโทรมาแจ้ง หรือแจ้งในเว็บบอร์ด ได้เลยค่ะอาทิตย์ คลินิก ที่อยู่ :  เลขที่ 17/3-4 ถ.:  สนามบินเก่า ตำบล : สุเทพ
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทร :  053-808767      มือถือ :  084-123-2170
อีเมล : arthit_111@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.aaclinic.com

SEO