ReadyPlanet.com
dot dot
dot
  •  การรักษา (Treatment)
dot
free counters


เนื้องอกในสมอง Brain tumor

Brain tumor เนื้องอกในสมอง

            เนื้องอกในสมอง เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับเนื้องอกของอวัยวะอื่น ๆ แต่ถ้าเป็นแล้ว ผู้ป่วยมักมาหาแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้ว การรักษาจึงมักไม่ค่อยได้ผลดี
            โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ พบบ่อยในเด็กโตและวัยกลางคน
            เนื้องอกในสมองที่พบในเด็กมักเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ส่วนในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุ อาจเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ หรือเป็นเนื้องอกที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น (เช่น ปอด เต้านม ไต ต่อมไทรอยด์ กระเพาะลำไส้)
อาการ
            ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ ปวดมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า พอสาย ๆ ค่อยยังชั่ว หรืออาจปวดมากเวลาล้มตัวลงนอน หรือเวลาไอ จาม หรือเบ่งอุจจาระ
            อาการปวดศีรษะจะรุนแรงขึ้นทุกวัน จนผู้ป่วยต้องตื่นนอนตอนเช้ามือ เพราะอาการปวดศีรษะ
            ต่อมาจะมีอาการอาเจียนร่วมกับอาการปวดศีรษะซึ่งอาจมีลักษณะอาเจียนพุ่งรุนแรงโดยไม่มีอาการคลื่นไส้นำมาก่อน
            นอกจากนี้ยังอาจมีอาการตามัวลงเรื่อย ๆ เห็นภาพซ้อน  ตาเหล่ ตากระตุก วิงเวียน เดินเซ มือเท้าทำงานไม่ถนัด แขนขาชาหรืออ่อนแรง ชัก ซึ่งอาจชักทั้งร่างกายหรือเฉพาะส่วนของร่างกาย ความจำเสื่อม หรือบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม
            ในรายที่เป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมอง(Pituitary tumor) นอกจากจะมีอาการดังกล่าวแล้ว ถ้าพบในผู้หญิง อาจทำให้ประจำเดือนไม่มา มีน้ำนมออกผิดธรรมชาตุ (galactorrhea) หรือมีอาการของโรคคุชชิง หรือื เบาจืด ร่วมด้วย
ข้อแนะนำ
                เนื้องอกในสมองอาจพบในเด็กหรือคนอายุน้อยได้  ผู้ป่วยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีอาการสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกในสมอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  มีอาการปวดศีรษะแรงและถื่ขึ้นทุกวัน  หรือปวดตอนเช้ามืดทุกวันนานเกินหนึ่งสัปดาห์  หรือปวดเป็น ๆ หาย ๆ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนานเกิน 2 สัปดาห์  ควรรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าพบว่าเป็นเนื้องอกของสมองในระยะแรกเริ่ม  การรักษามักจะได้ผลดีอาทิตย์ คลินิก ที่อยู่ :  เลขที่ 17/3-4 ถ.:  สนามบินเก่า ตำบล : สุเทพ
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทร :  053-808767      มือถือ :  084-123-2170
อีเมล : arthit_111@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.aaclinic.com

SEO