ReadyPlanet.com
dot dot
dot
  •  การรักษา (Treatment)
dot
free counters


มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

                                   

        มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วแพร่กระจ่าย

ไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณต่างๆรวมทั้งที่ม้ามและอวัยวะอื่นๆ

Lymphoma มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

                     มะเร็มต่อมน้ำเหลืองยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ โรคฮอดคินส์ (Hodgkin’s disease ) กับ

กลุ่มไม่ใช่ฮอดคินส์ ( non- Hodgkin’s disease) ซึ่งอาจมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน

        สาเหตุ

                    ส่วนมากยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน บางชนิดสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอชทีแอลวี -1(HTLV-1 )

หรือเชื้อไวรัสอีบีวี (EBV หรือ Epstein-Barr virus ) หรือพบเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเอดส์ , ผู้ที่เคยรับเคมี

บำบัด หรือรังสีบำบัดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูงขึ้น

         อาการ

        ผู้ป่วยมักมีก้อนบวม(ของต่อมน้ำเหลือง ) ขึ้นที่บริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ บางรายอาจมีก้อนบวม

ขึ้นพร้อมกันทีเดียวหลาย   แห่ง  บางรายอาจมีไข้เรื้อรังโดยตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นๆ และอาจมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน หนาวแห่ง  บางรายอาจมีไข้เรื้อรังโดยตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นๆ และอาจมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดเหงื่อออกตอนกลางคืน หนาวสั่น หรือคันตามผิวหนัง ในระยะแรกผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการซีด หรือมีจ้ำเขียวตามตัว แต่ในระยะท้ายๆอาจพบอาการเหล่านี้ได้

 อาการแรทกซ้อน

        อาจเกิดการติดเชื้อรุนแรง บางรายอาจมีต่อมน้ำเหลืองเป็นก้อนโตภายในช่องอกและช่องท้อง

ทำให้เกิดภาวะอุดกั้นของระบบไหลเวียนเลือด ทางเดินหายใจ หลอดอาหาร ทางเดินอาหาร และทางเดิน

ปัสสาวะได้

 อาทิตย์ คลินิก ที่อยู่ :  เลขที่ 17/3-4 ถ.:  สนามบินเก่า ตำบล : สุเทพ
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทร :  053-808767      มือถือ :  084-123-2170
อีเมล : arthit_111@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.aaclinic.com

SEO