ReadyPlanet.com
dot dot
dot
  •  การรักษา (Treatment)
dot
free counters


มะเร็งเม็ดเลือดขาว / ลิวคีเมีย ( Leukemia ) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

                    ผู้ป่วยที่มีอาการไข้เรื้อรัง มีต่อมน้ำเหลืองโตพร้อมกันหลายแห่ง ตับโต ม้ามโต หรือ มีเลือดออกง่าย อาจเกิดจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้

 Leukemia มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia )

เม็ดเลือดขาว มีอยู่หลายชนิด ซึ่งทุกชนิดมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้และเป็นแบบเฉียบพลัน

หรือเรื้อรังก็ได้ ดังนั้นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิด ชนิดเฉีบยพลัน เช่น acute myelogenous leukemia (AML) ,เช่น acute lymphocytic  leukemia (ALL) ,  ชนิดเรื้อรัง เช่น chronic myelogenous leukemia (CML) ,  chronic lymphocytic leukemia (CLL)

                  โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ชนิดเรื้อรังมักพบในคนอายุ 40-50 ปีขึ้นไป

สาเหตุ

                  มาการแบ่งตัวผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำให้เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติเป็น

จำนวนมากซึ่งจะแทรกซึมไปตามร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆเกิดความผิดปกติไป เช่น ภายในไขกระดูก จะทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง เป็นเหตุให้เกิดอาการของโรคเลือด ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนมากยังไม่ทราบแน่ชัดบางชนิดเกิดจากการสัมผัสถูกรังสี หรือสารเคมี เช่น เบนซิน ยาเคมีบำบัด บางชนิดเกิดจากเชื้อไวรัสเอชทีแอสวี -1 (HTLV -1)

อาการ

                  ในรายที่เป็นชนิดเฉียบพลัน  จะมีอาการซีดมากมีจ้ำเขียวพรายย้ำขึ้นตามตัว และมีเลือดออก

ตามที่ต่างๆเช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ถ่ายเป็นเลือด เนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ และมีไข้เนื่องจากการติดเชื้อ เช่น ทอนซิลอักเสบ ปอดอักเสบ บางรายอาจมีแผลเปื่อยในปาก อาจมี่ไข้เรื้อรังเป็นเดือน และอาจมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย

                  บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ความรู้สึกสับสน และหายใจลำบาก เนื่องจากมีจำนวนเม็ด

เลือดขาวในกระแสเลือดปริมาณสูงมาก จนทำให้การไหลเวียนเลือดบกพร่อง บางรายอาจมีอาการเฉพาะบางอย่าง เช่น ตาโปน เหงือกบวม ปวดกระดูกและข้อ เป็นต้น

                  ในรายที่ชนิดเป็นเรื้อรัง  มักมีอาการตับโต ม้ามโต ต่อมน้ำเหลืองโตพร้อมกันหลายแห่ง

โดยในระยะแรกมักไม่มีอาการซีด หรือเลือดออก เช่นที่พบในผู้ป่วยชนิดเฉียบพลัน บางรายอาจมีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และเลือดออกแบบผู้ป่วยชนิดเฉียบพลัน

                 อาการแทรกซ้อน

                  ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ได้แก่ การตกเลือดและการติดเชื้อรุนแรง อาจเกิดภาวะ

โลหิตเป็นพิษ ถึงขั้นอันตรายร้ายแรงได้

ข้อแนะนำ

1.        โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่โรคติดต่อ หรือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือ เป็นญาติพี่น้องกับผู้ป่วย ไม่ต้องกลัวว่าจะติดโรคจากผู้ป่วย

2.        ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและการปลูกถ่ายไขกระดูก ช่วยให้ผู้ป่วย

มีชีวิตยืนยาวขึ้น หรือบางรายอาจหายขาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิด ALL ที่เป็นในเด็ก การรักษาอาจทำให้โรคสงบ (บรรเทา ) ได้ถึงร้อยละ 90-95 และประมาณ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้อาจมีชีวิตอยู่ได้เกิน 5 ปี(ส่วนในผู้ใหญ่ ได้ผลสู้เด็กไม่ได้) ส่วนชนิดAML ในเด็ก การรักษาอาจทำให้ผู้ป่วยร้อยละ 25 มีอาการสงบของโรคต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีหรือนานกว่านั้น

                                    มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CLL ซึ่งพบมากในผู้ใหญ่ ถ้าตรวจพบในระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยให้ชีวิตอยู่ได้นานเกิน 10 ปีขึ้นไป โดยผู้ป่วยสามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้ตามปกติ และบางรายก็อาจจะหายขาดได้ (แต่ถ้าพบในระยะสุดท้าย ก็มักอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี)

            ส่วนชนิด CML ผลการรักษาสู้ชนิด CLL ไม่ได้ บางรายอาจอยู่ได้ 3-4 ปี แล้วกลายเป็น

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันซึ่งพอถึงขั้นนี้ก็ยากแก่การรักษา

3.        การปลูกถ่ายไขกระดูก แม้ว่าจะเป็นวิธีการรักษาโรคเหล่านนี้ที่ได้ผลดี และช่วยให้ผู้ป่วยมี

โอกาสหายขาดหรือมีชีวิตยืนยาวได้ แต่ยังเป็นวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง มีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่มีโอกาสได้รับการรักษาโดยวิธีนี้อาทิตย์ คลินิก ที่อยู่ :  เลขที่ 17/3-4 ถ.:  สนามบินเก่า ตำบล : สุเทพ
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทร :  053-808767      มือถือ :  084-123-2170
อีเมล : arthit_111@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.aaclinic.com

SEO